ataşehir escort - şirinevler escort - büyükçekmece escort - izmir escort - şişli escort - pornolar - seks hikayeleri - beylikdüzü escort

Özel Nun İlkokulu

1. Okulunuz ile ilgili bilgi almak istiyorum. Genel bir bilgi alabilir miyiz?

Okulumuz, MEB müfredatına uygun, değer merkezli, deneyimleyerek öğrenme metodolojisi ve buna uygun geliştirilmiş özel eğitim materyalleri ile çocukların mutlu olabilecekleri bir eğitim ortamı sağlar.

Amacımız, entellektüel, estetik bakış açısına sahip, farklı lisanlarda kendini iyi ifade edebilen, günlük yaşam becerilerini edinerek kendine yetebilen, iyi, mutlu, başarılı insanlar yetiştirmektir.

2. Okulunuzun fiziki koşulları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Anaokulu sınıflarımız maksimum 18 kişilik; İlkokul sınıflarımız ise maksimum 20 kişiliktir. Sınıflarımız bugünün koşullarına uygun tüm teknolojik alt yapıya sahip olmakla birlikte okulumuz icin özel tasarlanan sınıf mobilyalarımız eğitim ortamında paylaşımı, üretimi ve işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımı yansıtır.

Deneyimleyerek öğrenmeye önem veren okulumuzda ekoloji dersliği, fen laboratuarı, dil laboratuarı, görsel sanatlar ve müzik derslikleri, bilim atölyesi, cok amaçlı spor salonu ve özel olarak tasarlanmış cok amaçlı uygulama sokağı mevcuttur.

3. Okulunuzu eğitim işleyişi nasıl olacaktır?

Okulumuzda MEB müfredatı uygularken, araştırma ve sorgulamaya dayalı bir eğitim metodolojisini benimsemekteyiz. Ders içerikleri bilgi, kavram, beceri, tutum ve eylemi gibi temel öğeleri kapsayacak çalışmalarla zenginleştirilmiştir. Derslerdeki farklı kazanımlar tüm disiplinlerde bütünleşik olarak eş güdümlü ilerleyecek şekilde planlanır.

Okulumuzda temel dersler sınıf öğretmenimiz ve beraberinde yardımcı bir öğretmen eşliğinde verilmektedir. Ekoloji, görsel sanatlar, spor dersleri, sanat dersleri, yabancı dil dersleri ve müzik dersleri ise branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

4. Okulunuza öğrenci kabulü nasıl yapılıyor?

Ön görüşmelerden sonra okul rehber öğretmeni tarafından öğrenci ve veliye randevu verilir. Rehber öğretmen tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu olması ardından gerekli evrakların listesi veliye verilerek kesin kayıt için yönlendirme yapılır. Gerekli evraklarla birlikte muhasebe kaydı yapıldıktan sonra söz konusu evraklar okul idaresine teslim edilir ve kesin kayıt işlemleri sona erer.

5. Okulunuzun yeri nerededir?

Okulumuz Altunizade’de yer almaktadır.

6. Okulunuzu 2014-2015 eğitim öğretim yılında açılacak mı?

Okulumuz 2014-2014 eğitim öğretim yılında, MEB akademik takvimine uygun 15 Eylül tarihinde

7. 2014-2015 akademik yılında anaokuluna kaç aylık çocukları alıyorsunuz?

Anaokulumuza 48 ayı doldurmuş ve üzeri çocuklar kabul edilmektedir.

8. 2014-2015 akademik yılında ilkokul 1. sınıfa kaç aylık çocukları alıyorsunuz?

İlkokula kabul edilmesi için çocuğunuzun tercihen 66 ayı doldurmuş olması gerekmektedir. 62-66 ay arasındaki çocukların 1. sınıfa başlamaları için ilgili rehber öğretmenin ön değerlendirme yapması ve 1. sınıfa alınmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair rapor vermesi gerekmektedir.

9. Ara sınıftan oğrenci kabül ediyor musunuz?

2-3 ve 4. sınıflara nakil öğrenci kabul edilmektedir.

10. Sizi diğer okullardan ayıran özellikler neler?

Okulumuz kâr amacı gütmeyen tamamiyle insan merkezli ideal bir eğitim modeli oluşturmaya odaklanmış butik bir okuldur. Bununla ilintili olarak maddi ve manevi bütün enerjimizi bu ideali gerçekleştirecek eğitim kadrosunun yetiştirilmesi ve gerekli fiziki donanımların sağlanması için kullanıyoruz.

Okulumuzda ölçme ve değerlendirme sadece sınav sonuçları ile değil, öğrencilerimizin gelişim ve öğrenme süreçlerinin yakından takip edilmesi ile bütüncül olarak gerçekleştirilir. Eğitim programlarımız, Bloom’un Tam Ögrenme Metodu ile uyumlu bir biçimde tasarlanmıştır. Bu şekilde, öğrencilerimizin farklı bireysel öğrenme biçimlerini gözlemleyerek öğretimi yapılandırırız. Ölçme ve değerlendirme süreçlerimizde tespit ettiğimiz kazanımlar ve eksikler çerçevesinde de ders planlarını revize ederiz.

11. İngilizce haftada kaç saat olacak ve uygulama nasıl olacak?

İngilizce eğitimimiz haftada 10 saattir. Okulumuz bünyesinde yer alan özel simülasyon alanlarında uzman yabancı öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimiz İngilizce derslerinin büyük bir bölümünü uygulamalı olarak görürler. Temel derslerde de zaman zaman sınıf öğretmenine eşlik eden yabancı yardımcı öğretmenler aracılığıyla öğrencilerimiz yabancı dil ile günün doğal akışı içinde daha çok karşılaşırlar.

12. Değerler eğitimi haftada kaç saat olacak ve uygulama nasıl olacak?

MEB’in zorunlu değerler eğitimi mufredatı ayrı bir ders olarak değil diğer tüm ders planlarıyla entegre edilerek öğretilir. Eğitim materyallerimiz de bütünleşik bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle ise değerlerin yaşatılması hedeflenmektedir.

13. Okulunuzun burs olanakları sağlıyor mu?

Okulumuz sadece ilkokul programını içerdiğinden burslu öğrenci alımı yapılmamaktadır.

14. Okulunuzun teknolojik ve bilgisayar altyapısı hakkında bilgi alabilir miyim?

Velilerimizin çocuklarına ait her türlü akademik gelişmeleri takip edebilmeleri için okulumuz web-tabanlı bir sisteme sahiptir.

Tüm dersliklerimizde akıllı tahta kullanılarak eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin eğitimlerinin en etkin şekilde gerçekleşmesine imkân sağlarken, onların mümkün olduğunca sağlıklı bir çocukluk dönemi yaşamaları için tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar okulumuza sokulmamaktadır. Ancak sorgulayarak ve araştırarak öğrenme metodolojimizin bir parçası olarak öğrencilerimiz öğretmen eşliğinde kütüphanemizdeki bilgisayarlardan belli saatlerde gerekli araştırmayı yapabilmektedir.

15. Okulunuzda üstün zekalı çocuklar için özel bir sınıf uygulaması var mı?

Okulumuzda üstün zekalı çocuklar için ayrı bir sınıf bulunmamaktadır. Ancak bireysel öğrenme farklılıklarını gözeterek sürekli güncellenen ders planlarımız, titiz rehber danışman kadromuz ve sınırlı öğrenci kontenjanımız ile özel yetenekli öğrencilerimiz için de sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamaktayız.

16. Okulunuzda akıl oyunları, mental aritmetik gibi zeka gelistirici dersler var mı?

Okulumuzda satranç, kapla, lego, akıl oyunları atölyelerimizde gerçekleşen dersler öğrencilerimizin farklı düşünme becerilerinin, kavramsal sorgulama yeteneğinin, muhakeme kabiliyetinin ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

17. Okul öncesi, ilkokul sınıflarındaki öğrenci sayınız nedir? Sınıf seviyelerinde kaçar şubeniz var?

Okulumuzda her sınıf seviyesinde 3 şube bulunmaktadır. İlkokulumuzda toplam 12; anaokulunda toplumuzda 3 sınıf mevcuttur.

18. Eğitim kadronuz nasıl tanımlarsınız?

Nûn eğitim kadrosunda her bir öğretmen öğrencileriyle şahsi olarak ilgilenen; kendini yenileyebilen, farklı öğretim metotları ile öğrenme süreçlerindeki etkiyi kalıcı hale getirebilen, öğrencileri çok seven, veli iletişimine çok önem veren, gözlem ve değerlendirmeyi önemseyen, çocuklarımızı her durumda yüreklendiren, onlara model olabilen, bireysel farklılıkları dikkate alan ve alanında çok iyi olmanın yanında, bilgiyi aktaran değil uygun öğrenme şartlarını sağlayan ve öğrenenlerle birlikte öğrenen profilindedir.

19. Okul kaçta başlıyor kaçta bitiyor? Etüt uygulamalarınız var mı?

Okulumuz 09.00’da başlar 16.00’da sona erer. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda takviye etüt çalışmaları yapılmaktadır.

20. Çalışan anne babaların öğrencileri için bir çalışmanız var mı?

Çalışan anne babaların talepleri yönetime iletilir. İlgili durum halinde değerlendirme yapılır.

21. Öğrencilere sunacağınız sosyal aktiviteler neler?

Öğrencilerimiz için okul müfredatına paralel olarak düzenlenen geziler, sahne gösterileri, sosyal duyarlilik faaliyetleri mevcuttur.

22. Okulunuzun dil eğitiminde hangi yabancı dilleri veriyorsunuz? Dil eğitimine karşı bakış açısı ve uygulamalarınız nasıl?

Okulumuzda yabancı dil olarak İngilizce ve Arapça dersleri verilmektedir. Dil eğitiminde “yaparak ve yaşayarak öğrenme” anlayışından hareketle öğrencilerimiz okulumuz bünyesinde yer alan simülasyon dil sınıflarında müfredatın büyük bir bölümünü uygulamalı olarak görmektedir.

Yeni bir lisan ediniminin o dille karşılaşma sıklığı ile doğrudan ilişkili olduğu gerçeğinden hareketle okulumuzda bulunan yabancı öğretmenler ile öğrencilerimizin mümkün olduğunca çok ve farklı alanlarda paylaşımlarda bulunmaları sağlanmaktadır.

23. Yabancı dil kitapları okul ücretine tabi midir?

Yabancı dil kitapları eğitim ücretinin haricinde ayrıca ödenecektir.

24. Anasınıfının ardından ilkokul bölümüne doğrudan devam etmek mümkün mü?

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim bir sonraki yıl alacakları eğitim düşünülerek planlandığından dolayı anaokulundan 1.sınıfa geçen öğrencilerimiz rehberlik değerlendirmesinin ardından ilkokul bölümüne doğrudan devam edebileceklerdir.

25. Okulunuzun spor olanakları nasıl?

Okulumuz, çocukların gelişimine paralel olarak jimnastik, tenis, okculuk, golf, eskrim ve uzakdoğu sporlarına yer vermektedir. Güçlü bir jimnastik altyapısı kazandırıldıktan sonra uzman antrenörlerimiz öğrencilerimizi kurallı spor dallarına yönlendirmektedir.

26. Okulunuzda anaokulu ve ilkokul bahçe düzeni nasıldır?

Anaokulu sınıflarımızın herbirinin kendine özel bahçesi mevcuttur. Kapalı ve açık alanda oyun alanları ilkokul ile ayrılmıştır.

27. Okulunuzda oğrencilere doğayı nasıl tanıtıyorsunuz?

Öğrencilerimizin doğaya duyarlı yetişmelerini önemsiyoruz, zira Yaratıcımız doğayı hem merak ederek keşfetmemiz hem de doğanın insan ile yakın ilişkisine dokunurken kendisini tanımamızı dilemiştir.

Okulumuzda öğrencilerimizin hayatlarının böyle erken bir döneminde doğanın işleyişini ve sırlarını keşfetmeleri için imkân sağlayacak heyecan verici bir ekoloji dersliği mevcuttur. Bunun yanısıra okul bahçesinde öğrencilerimizin sorumluluğunda olan küçük bir tarım ve hayvancılık alanımız da yeralmaktadır.

28. İlkokul bölümünüzde öğrencilerin ders aralarında iç mekânda meşgul olabilecekleri yerler var mı?

Okulumuzun her katında öğrencilere hitap edecek etkinlik odaları mevcuttur. Burada öğrenciler santranç gibi zeka geliştirici oyunlar, seksek gibi geleneksek sokak oyunları oynayabilmekte dilerlerse kütüphaneden de faydalanabilmektedir.

29. Okulunuzu yemek ve kantin hizmetleri nasıl? Anaokul ve ilkokul öğrencileri aynı zamanda mı yemekhaneyi kullanmaktadırlar?

Okulumuz çocukların fiziki ve zihinsel gelişiminde sağlıklı ve dengeli beslenmenin olmazsa olmaz olduguna inanır. Bu doğrultuda, okulumuz uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan sabah kahvaltısı, öğle yemeği hizmeti vermektedir. Yemek ücretleri eğitim ücretine dahildir.

Anaokul ve ilkokul öğrencileri farklı zaman dilimlerinde aynı yemekhaneyi kullanmaktadırlar. Okulumuzda anaokul öğrencilerimiz için sabah kahvaltısı ve öğle yemeğine ilaveten ikindi atıştırmalık ikramı da sunulmaktadır.

30. Okulunuzun servis hizmetleri nasıl? Nerelere servis imkanı var? Servis ücretleri okul ücretine dahil mi yoksa ekstraya mı girer?

Okulumuz servis hizmetleri profesyonel bir firma tarafından sağlanmaktadır. Servis hizmetleri velinin talepleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Servis ücretleri okul ücretine dahil değildir.

31. Okulunuzun veli- öğretmen iletişimi nasıl olacak?

Velilerimiz için, çocukları ile ilgili her türlü bilgiyi sınıf öğretmenleri ve ilgili branş öğretmenlerinden alabileceği periyodik görüşme günleri, toplantılar düzenlenmektedir. Ayrıca okulumuzda velilerin çocuklarına ait akademik gelişimleri takip edebileceği web tabanlı bir sistem de bulunmaktadır.

32. Okulunuzda psikolojik rehberlik ve danışma hizmetleri nasıl yürütülmektedir?

Okulumuz her öğrencinin biricik ve tek olduğu anlayışından hareketle güçlü bir rehberlik hizmeti vermekte ve bu bağlamda bünyesinde alanında yetkin ve tecrübeli bir kadro bulundurmaktadır.

33. Okulunuzun sanat dersleri ile ilgili uygulamaları nasıldır?

Okulumuzun nihai hedeflerinden biri de öğrencilerimizde estetik farkındalık ve sanat zevki oluşturmaktır. Bu çerçevede, öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyici çeşitli sanat dersleri yapılmaktadır. Bunlardan başlıcaları; hat, ebru, drama, halk oyunları gibi derslerdir.

34. Okulunuzun kıyafet uygulaması nasıldır? Kıyafet serbestisi var mı? Ekstra ücret ödeyecek miyiz?

Okulumuzda kıyafet serbest değildir. Okul yönetimi tarafından belirlenen kıyafetler okul içerisinde satışa sunulmakta olup kıyafetler eğitim ücretinin dışındadır.

35. Okulunuzun kitap ve kırtasiye işlemleri nasıldır? Ekstra ücret ödeyecek miyiz?

Okulumuzda MEB kitapları ücretsiz olarak verilmekle birlikte yardımcı kaynaklar, yabancı dil kitapları ve kırtasiye malzemeleri ayrıca ücretlendirilmektedir. Bu malzemeler okul tarafından temin edilerek velilerimize teslim edilmektedir.

36. Okulunuzun ücretleri haricinde yıl içerisinde ödeyeceği ekstra şeyler olacak mı?

Söz konusu ücretler dışında eğitim öğretim yılı boyunca büyük miktarlarda ekstra ödemeler çıkmamaktadır. Şehir içi veya şehir dışı gezilerde ekstra ücret alınabilmektedir.

37. Okulunuzda sağlık hizmetleri nasıl yürütülmekte?

Okulumuz bünyesinde eğitim öğretim saatleri içerisinde sürekli bulunan bir hemşire ve doktor ile sağlık hizmeti verilmektedir.

38. Velilerin eğitimine yönelik ne gibi projeleriniz var?

Yılboyunca velilerimize yönelik seminerler ve çocukları ile birlikte katılabilecekleri atölye çalışmaları mevcuttur.

39. Okulunuza engelli çocukları kabul ediyor musunuz?

Rehberlik birimi tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde okulumuza ait eğitim modelinin yetiştirebileceği engelli çocuklar okula kabul edilmektedir.

40. Okulunuzun güvenlik çalışmaları nasıl yürütülmektedir? Güvenlik kamera sistemi nasıl kurgulanmıştır?

Okulumuz güvenlik hizmetleri profesyonel bir firma tarafından sağlanmakta olup; okulumuz güvenlik kameraları ile her an izlenmektedir.

41. Okulunuzu ne zaman görmeye gelebiliriz?

Temmuz ayı içerisinde randevu usulüyle velilerimiz okulumuzu ziyaret edebilecektir.

42. Toplum hizmetleri çalışmalarınız nelerdir?

Okulumuz toplumsal konulara hassas insan yetiştirme gayesi ile hareket etmekte olup öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

43. Büyüme planınız nedir?

Topluma iyi insan yetiştirmek amacı ile butik bir eğitim vermek için kurulan ilkokulumuzun başka şube ve okullar açmak gibi bir hedefi bulunmamaktadır.

44. Bağlı bulunduğunuz bir cemaat ya da kuruluş var mı? Bu okulu kim açıyor?

Okulumuz herhangi bir cemaat ile bağlantısı bulunmamaktadır. Özel NûN İlkokulu tamamen bağımsız bir özel sektör şirketi olan BTİ Eğitim Kurumları Tic. A.Ş. yatırımıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest