izmir escort - şişli escort - pornolar - seks hikayeleri - beylikdüzü escort

İstek Okulları

Bedrettin Dalan tarafından 1985 yılında kurulan İSTEK Vakfı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş ve atılımcı nesiller yetiştirmektedir. Bugün Anaokulundan Üniversiteye uzanan bir eğitim zincirine sahip kurumumuz 12 Anaokulu, 9 İlkokul, 9 Ortaokul, 9 Lise, 4 Fen Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi ile ülkemizin geleceğinde söz sahibidir.

Anaokulundan liseye uzanan eğitim alanında kazanılan tecrübeyi üniversite alanına taşımak ve Vakıf okullarındaki nitelikli eğitimi anaokulundan üniversiteye ve iş hayatına katılana kadar bir süreç haline getirmek amacıyla 1996 yılında da Yeditepe Üniversitesi kuruldu.

Vizyonumuz

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;
• Yaratıcı,
• Dünyaya uyumlu,
• Sorunlara çözüm getiren,
• Girişken,
• Yurtsever,
• Yüksek donanımlı,
• Üretken,
• Ahlaklı,
• Dinamik,
• Öğrenmeyi seven,
Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

Misyonumuz

• Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş,

Dünya’da ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak,
• Üretken,
• Yaratıcı,
• Sorumluluk sahibi,
Bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri;

• En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş,
• Teknoloji destekli,
• Yabancı dil ağırlıklı ve
• Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.
İlkelerimiz

Atatürkçü düşüncenin, Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğuna inanan İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, ilkelerini de büyük düşüncelerden alır. Vakıf, ulusal kültürümüzü Atatürkçü düşüncenin ışığında sunarak, öğrencilerini aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitir:
• Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.
• İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.
• Barıştan yana olmak.
• Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.
• Gerçekçi olmak.
• Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak.
• Girişimci olmak.
• Çok yönlü olmak.
• Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak.
• Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak.
• Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmaktır.
Öğrenim Hedeflerimiz

Okullarımızın her birinde eğitim standartları ve öğrenim hedefleri aynıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu, İSTEK Okullarında sürdürülen eğitim faaliyetlerinin temel yol göstericisidir. Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığımızca çeşitli yönetmeliklerle belirlenmiş amaçlar ve müfredatlar doğrultusunda sürdürülür.Vakıf okullarında İngilizce ağırlıklı ders programı uygulanır. Almanca ise, vakıf okullarında öğretilen ikinci yabancı dildir. Öğrenim yılı boyunca değişik zümrelerdeki öğretmenlerimiz bilgi tazeleme seminerleri ve grup çalışmalarında bir araya gelerek, her dersle ilgili ayrıntılı olarak öğrenim hedeflerini, bu hedefe ulaşabilmek için ne gibi öğretim metodları ve eğitim yaklaşımları izlenmesi gerektiğini belirlerler.
Öğrenim hedefleri, belirli öğrenim devreleri tamamlandığında, sınıf içi dışındaki eğitim faaliyetleri sonucu her öğrencinin kazanmış olması beklenen;gözlenebilir nitelikteki tutum ve davranışlardır. Öğrenci bir alanda daha ileri düzeyde yeterlilik kazanmayı arzu ettiği takdirde, kendisine ihtiyacı olduğu zaman, ilgi ve fırsatlar mutlaka sağlanır.
Değişik Derslerde Öğretilen Bilgilerde Bütünlük:
Bir dersteki öğrenme diğer alanlarda öğrenilenlerle tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır. Okullarımızda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, her seviyede öğrenciyi yeteneklerin sonuna kadar kullanmaya heveslendiren öğrenim hedefleri içermektedir.
Öğrenci İçin Anlamlılık:
Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.
Derinlik:
Öğrencilere çok geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir.
Uygulayarak Öğrenme:
Pratik araştırmalar, öğrencilerce teorik fikirler ve tecrübeleri sınamalarını sağladığı için özellikle yararlıdır. Her dersle ilgili öğrenim hedefleri öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru bir sıralama planlanmıştır. Okullarımızda öğrenci, aktif öğrenen; öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenirler.
Destekleyici Öğrenme Ortamı:
İSTEK Okulları’ nda öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrenciler soru sormaya teşvik edilir, öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında katkıda bulunur. Öğrencilerin görüşlerine ve değerlerine saygı duyulur.
Teknolojiyi Tanıma, Anlama ve Kullanma:
İSTEK Okulları’ nda öğrencilerin teknolojik dünya ile ilgili anlayış geliştirmeleri, değişik teknolojik bilgi ve uygulamaları tanıma,teknik dili anlama ve teknolojinin olanaklarından verimli bir biçimde yararlanabilme gibi öğrenim hedeflerine önemle yer verilir.
Bilimsel Düşünce ve Bilim Dili:
Öğrencilerimiz bilimsel yollarla elde edilen bilgilerin değişebilirliğini anlamak ve kendi bilgilerini geliştirmek üzere yönlendirilirler. Öğretimin her safhasında eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel olarak etkin iletişim kurma becerileri geliştirici öğrenme hedeflerine yer verilir. Müfredatlarımız öğrencinin bilimsel dil becerisini geliştirecek şekilde planlanır. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir.
Değerlendirme:
İSTEK Okulları’ nda değerlendirme, önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını sınamak ve öğrencinin eksikliklerini tamamlamasına katkıda bulunmak amacını taşır.
Dinamizm:
Öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler öğrencilerimizin ve ülkemizin ihtiyaçları, çağımızın gerçekleri, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip, geliştirilir.

İLETİŞİM

İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acıbadem Mah. Bağ Sok. No:8 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL 34718
Kadıköy Tel: 0216 326 34 15 (7 Hat) Faks: 0 216 326 34 31
istek@istek.org.tr  www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

 

İSTEK Özel Acıbadem Okulları
Acıbadem Mah. Bağ Sok. No:6
Acıbadem Kadıköy 34718
Tel:0216 325 30 75 – 325 30 96
acibadem@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları
Tarabya Mah. Tarabya Bayırı Cad.
No:60 Sarıyer 34457
Tel:0212 262 75 75 – 262 42 57
kemalataturk@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

İSTEK Özel Atanur Oğuz Okulları
Balmumcu Mah. Gazi Umurpaşa Sk.
No:26 Balmumcu 34349
Tel:0212 211 34 60 – 61
atanuroguz@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

İSTEK Özel Semiha Şakir Okulları
Caddebostan Mah. Bağdat Cad.
No:238/1 Kadıköy 34730
Tel:0216 360 12 18 – 356 90 92
semihasakir@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

İSTEK Özel Belde Okulları
Kuzguncuk Mah. Rasimağa Sok.
No:7/4 Üsküdar 34664
Tel:0216 495 96 23 – 24
belde@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

İSTEK Özel Erenköy Anaokulu
Ethemefendi Cad. N.Ali Berkol Sok.
No:1 Erenköy
Tel:0216 355 40 54
erenkoyanaokulu@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

İSTEK Özel Bilge Kağan Okulları
Şenlikköy Mah. Florya Cad.
No:2 Florya Bakırköy 34153
Tel:0212 663 29 71 – 73
bilgekagan@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

İSTEK Özel Fenerbahçe Anaokulu
Fener Kalamış Cad. No:93/1 Fenerbahçe
Tel:0216 418 75 28 Faks:0216 418 75 28
fenerbahceanaokulu@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Okulları
50 Yıl Mah. Eski Edirne Asfaltı No:512
Sultangazi 34110
Tel:0212 594 26 11
kasgarlimahmut@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

İSTEK Özel Uluğbey Okulları
Atalar Mah.Akgün Sok.
No:23 Kartal 34862
Tel:0216 488 13 08
ulugbey@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

İSTEK Özel Antalya Yeditepe Okulları
Tarım Mah. 1613 Sok. Koçtaş Arkası
No: 21 Antalya
Tel:0242 312 43 43
Faks:0242 312 43 91
antalyayeditepe@istek.org.tr www.istek.org.tr   http://www.istek.k12.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest