ataşehir escort - şirinevler escort - büyükçekmece escort - izmir escort - şişli escort - pornolar - seks hikayeleri - beylikdüzü escort

Biltek Koleji

TARİHÇE

Biltek Koleji 5 yıllık altyapı çalışmalarından sonra insani değerlere önem veren, bilgili, görgülü, erdemli ve başarılı bireyler yetiştirmek üzere 2002 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır.
Özel Biltek İlköğretim Okulu, 2002- 2003 Eğitim-Öğretim yılında ana sınıfı ve I. Kademe (1.2.3.4.ve 5.) sınıflarıyla faaliyete girmiş, 2003- 2004 Eğitim-Öğretim yılında ise ilköğretim II. Kademe (6. 7. ve 8.) sınıflar ile eğitim hayatına devam etmiştir.
Özel Biltek Lisesi, 2003- 2004 Eğitim-Öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise) olarak açılmış, 2008’de Özel Biltek Anadolu Lisesi adını almıştır. Genel lisemiz ise 2007- 2008 Eğitim-Öğretim yılında eğitim hayatına başlamıştır.
Biltek Koleji, her biri alanında uzman kalifiye eğitim kadrosuyla, geleceğin dünyasına yön verecek olan nesiller yetiştirmeye kararlıdır. Bu bağlamda, son teknoloji ile donatılmış 24 kişilik özel sınıflarıyla, uygulamalı derslere özel derslikleriyle, kütüphanesiyle, Fen Bilgisi laboratuarlarıyla (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi Laboratuarları), kapalı ve açık spor salonlarıyla, konferans salonuyla, kafeteryasıyla, nezih yemekhanesiyle ve öğrencilerine sunduğu kusursuz hizmetleri ve imkânlarıyla yeni bin yılın nesillerini yetiştirmeye devam etmektedir.
Biltek Koleji, akademik alanda başarılı olduğu kadar bünyesinde yürüttüğü “Değerler Eğitimi” çalışmaları ile de erdemli nesillerin yetiştirildiği, bilginin sevgiyle nakşedildiği kurumlardır.
Başarıya dair hedeflerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için 2007-2008 Eğitim/Öğretim yılı ile birlikte bünyesine

Biltek Balpeteği Anaokulları’nı da katmış olan Biltek Koleji, kurumsallaşma ve büyüme çalışmalarına istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

Misyonumuz

Biltek Eğitim ve Bilim Kurumlar olarak misyonumuz; yurdumuz ve dünyamızdaki gelişmelerden yararlanarak, insanî değerleri yüceltmeye çalışan, yaptığı işin bilim ve sanat değeri taşıdığının farkında olan bir ekiple; öğretim modeli oluşturarak, doğuştan sahip olduğu potansiyelini en yüksek düzeyde kullanabilen, tutum ve davranışları bakımından erdemli, bilgili, şefkatli, başarılı, kültürlü, görgülü, bilinçli ve “kendisi” olarak ortaya çıkabilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Biltek Eğitim ve Bilim Kurumları olarak vizyonumuz; bilgi çağının gerektirdiği birikim, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımı sağlanarak, yurdumuz ve dünyamızın aydın kadrolarına evrensel ölçülerde kaliteli bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslar arası alanda temel eğitim kurumlarına örnek ve önder olan, geleceğin zeki fertlerini yetiştirmektir. Bu yüzden Biltek Eğitim ve Bilim Kurumları, merkezinde insan olan eğitim modelini birinci sıraya koymuştur. Fiziksel olanaklarla yakalanan kaliteyi, bireysel ilgi ile öğrenci üzerinde pekiştirmeyi ilke edinmiştir.

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Özel Biltek İlköğretim Okulu, “Önce İyi İnsan Yetiştirmek” ilkesine dayanarak, öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği içinde öğrenmede sürekliliğe inanan bir kurumdur. Amacı; akademik programın yanı sıra öğrencilerin yetenek ve becerilerini kullanarak pratik olarak geleceğe hazırlanmalarını sağlayarak, topluma ve doğaya duyarlı, eleştirel düşünme gücü gelişmiş, yeniliklerin öncüsü, üretken ve sorumlu bireyler yetiştirmektir. Ayrıca;

Öğrencilerimizin, öz güven ve sosyal beceriler kazanmalarını desteklemek, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen, etik değerlere sahip sevgi ve saygı dolu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
Öğrencilerimizin, kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
Elde ettiği sonuçlardan ve birikimlerinden yararlanarak, öğrencilerimizi;
Kendi bilgisini üretebilen,
Kendi kararlarını verebilen,
Kendi tercihlerini yapabilen,
Verdiği kararları, yaptığı tercihleri savunabilen; sorumluluğunu üstlenebilen, giderek nasıl öğrenmekte olduğunu, nasıl bildiğini bilebilen,
Üst düzey becerilerle donanımlı bireyler olarak yetiştirmek,
Öğrencilerimizin beceri odaklı bireysel gelişme ve öğrenme ortamlarında, giderek öğrenme sorumluluğunu üstlenerek; bilgiye erişme, edinme yol ve yordamlarını, araç ve gereçlerini etkili ve verimli bir biçimde kullanabilen; erişilen, derlenen bilgileri ayıklayabilen, seçtiği bilgileri örgütleyebilen, bunlardan anlamlı bütünler oluşturabilen, oluşturduğu bütünlerden çıkabilecek ve çıkamayacak sonuçları gösterebilen, sorunlara çözüm önerileri üretebilen, çözüm önerileri üzerinde tartışabilen ve uzlaşabilen bireyler olmalarını sağlamak,

Öğrencilerimizi, zenginleştirilmiş öğretim programları, çağdaş öğrenim ve ölçme değerlendirme yöntemleri kullanarak öğrenci merkezli bir anlayışla bir üst eğitim kurumuna ve yetişkinliğe hazırlamak,
Öğrencilerimize, araştırma, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri kazandırmak,
Öğrencilerin, dünyada etkin ve başarılı olabilmeleri için farklı kültürleri tanımaları, anlamaları ve bunlara saygı duymalarını sağlayacak ders ve yabancı dil programlarını uygulamak, uluslararası etkinlikler, projeler, değişim programları ve geziler düzenlemek.
Sanat eğitimi ile öğrencilerin duygusal ve görsel duyarlılıklarını geliştirmek,
Öğrencilere spor etkinlikleri ile kendine güven, temel spor eğitimi ve sağlıklı yaşam öğretileri konularında bilinç kazandırmak,
Öğrencilerin, doğa ve çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak başlıca hedeflerimiz arasında gelmektedir.

Bu amaçla öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkmasına özen gösterilmekte, onlara öğrenme sorumluluğu kazandırılmaya çalışılmaktadır. Demokratik bir ortamda düşüncelerini özgürce ifade ederek paylaşabilen öğrencilerimiz sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açılardan da desteklenmektedir.
Öğretim programlarımız, çağdaş gelişmeler takip edilerek zenginleştirilmektedir. Derslerin, soyut ve ezbere dayalı değil, yaşantıya dayalı, günlük yaşamın içindeki yeri ile ilişkilendirilerek işlenmesi önemsenmektedir. Bu amaçla da öğretim süreçlerinde bilgisayar-fen laboratuarları, resim-müzik derslikleri, spor salonları, konferans salonları ve kütüphanemiz etkin olarak kullanılmaktadır.
Öğretim sürecinde görsel ve işitsel araçlarla öğrenmenin, bilginin kalıcı olmasını sağlama açısından çok önemli olduğu noktasından hareketle dersler işlenirken eğitim teknolojilerinden (akıllı tahta, bilgisayar, internet, tepegöz, video vb) yararlanılmaktadır. Dersler eğitim teknolojileriyle desteklenerek, en üst düzeyde öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
Okulumuzda MEB ders programlarının yanı sıra İngilizce, sanat, spor ve sosyal etkinliklerle zenginleştirilmiş program, eğitsel geziler ve yerinde görerek öğrenmeye yönelik faaliyetlerle de desteklenmektedir.
BİLTEK KOLEJİ İSTANBUL

Ünalan Mah. Demir Sk.
Kiptaş blk Karşısı No:31
Üsküdar – İSTANBUL
Telefon :+90 216 472 49 72
Faks :+90 216 472 82 38
E-posta :bilgi@biltekkoleji.com
Web Sitesi :www.biltekkoleji.com
BİLTEK KOLEJİ ANKARA
Mustafa Kemal Mahallesi
2142 sokak No : 10
Çankaya – Ankara
Telefon : +90 312 476 76 44
Faks : +90 312 476 76 20
E-posta :bilgi@biltekkoleji.com
Web Sitesi : www.biltekkoleji.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest