USD
EURO
ALTIN

Özel Alman Lisesi

Özel Alman Lisesi Tarihçesi Özel Alman Lisesi’ nin 136 yıllık bir tarihi vardır. Osmanlı İmparatorluğu’ nun 1. Meşrutiyeti ilân etmesinden sekiz yıl, Almanya’ da Ulusal Birliğin kurulmasından iki yıl önce “Alman-İsviçre Burjuva Okulu” olarak kurulan okul, kuruluşunu takip eden on yıllık dönemler içinde derin izler bırakan tarihsel devrimler geçirmiştir. Bu süreç içinde kendini devamlı yeniden tanımlayarak […]

Özel Alman Lisesi
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Özel Alman Lisesi Tarihçesi

Özel Alman Lisesi’ nin 136 yıllık bir tarihi vardır. Osmanlı İmparatorluğu’ nun 1. Meşrutiyeti ilân etmesinden sekiz yıl, Almanya’ da Ulusal Birliğin kurulmasından iki yıl önce “Alman-İsviçre Burjuva Okulu” olarak kurulan okul, kuruluşunu takip eden on yıllık dönemler içinde derin izler bırakan tarihsel devrimler geçirmiştir. Bu süreç içinde kendini devamlı yeniden tanımlayarak geliştirmek zorunda kalmıştır. Sadece bir konuda hiç değişim göstermemiştir: her iki ülkeye ve kültüre de yakın olan nesiller yetiştirmekte. Asıl olan karşılıklı alışverişti. Bu alışverişte anlayış, bağlılık ve Türkiye ile Almanya arasındaki tarihsel iletişimin gelişimine katkı sağlayan temel yatmaktaydı. Bu yüzden Özel Alman Lisesi kuruluşundan günümüze kadar Alman-Türk ilişkilerinin en önemli dayanağı olarak görülebilir.
alman-lisesi
Özel Alman Lisesi Okul Profii

Bugün okulumuz yaklaşık 800 öğrenciyi bünyesinde barındıran matematik ve fen derslerinin önemli olduğu ”Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Lise” statüsünde bir özel lisedir. Öğrenciler bir yıl Hazırlık sınıfından sonra dört yıl lise eğitimi alırlar. Türkiye’de üniversiteye giriş için ön koşul olan “Lise Diploması” nın yanı sıra, Almanya’daki üniversitelere oradaki her hangi bir Alman öğrencinin sahip olduğu haklarla giriş imkânı sağlayan “Abitur Diploması” nı da alabilirler. Abitur Diploması alabilmek için girmek zorunda oldukları sınavda öğrenciler Almanca, İngilizce, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinden sorumludurlar. Mezunlarımızın yaklaşık olarak dörtte biri yüksek öğrenimleri için Almanya’yı tercih etmektedir. Bu sayı her geçen yıl artmaktadır.

Abitur Sınavı’na girmeyen öğrencilere “Dil Diploması” nı alabilmek için bir sınav hakkı verilmektedir. Bu diploma ile Türkiye’de ÖSS’ de kazandıkları fakülteye eşdeğer bir bölüme Almanya’da devam edebilme imkânı sağlanmaktadır.

“Abitur Diploması” uluslararası alanda tanınmış bir diploma olduğu için öğrencilerimiz, Avrupa’nın diğer ülkelerinde de kısıtlama olmaksızın okuma imkânı bulabilmektedir. Geçmiş yıllardaki deneyimlerimize bakarak bu diplomaya sahip olan öğrencilerimizin Amerika’nın seçkin üniversitelerinde de kabul gördüklerini söyleyebiliriz.

Özel Alman Lisesi Misyonu

İlke 1
Özel Alman Lisesi, yüksek kaliteye sahip olan ve bu kaliteyi sürekli geliştiren bir okuldur.

İlke 2
Özel Alman Lisesinde derslerin nitelikli olmasına önem verilir.

İlke 3
Özel Alman Lisesindeki iletişim şeffaf ve etkilidir.

İlke 4
Özel Alman Lisesi Öğrencileri bireysel yetenek ve başarıları doğrultusunda teşvik edilir.

İlke 5
İki kültürün kaynaştığı ve birbiri ile etkileşim içinde oldukları bir okul yapısı teşvik edilir.

İlke 6
Karşılıklı saygıya dayanan ilişkiler çerçevesinde -BİZ- duygusu desteklenir.

İlke 7
Okul hayatının günlük akışı için, olabilecek en üst düzey koşullar sağlanır.

İlke 8
Tüm katılımcılar karar alma sürecine katılır ve alınan kararlara uyar.

İlke 9
İşbölümü ve ortak sorumluluğun teşvik edilmesiyle organizasyonlar etkin ve verimli şekilde düzenlenir.

İlke 10
Öğrencilerin bağımsız çalışma alışkanlığı derslerle ve ders dışı aktivitelerle desteklenir.

Özel Alman Lisesi İletişim Bilgileri
Adres : Şahkulu Bostanı Sokak No. 20 TR-34 420 Beyoğlu-İstanbul / Türkiye
Tel. : +90 (212) 245 13 90 / 91
Fax : +90 (212) 252 22 10

http://www.ds-istanbul.de/tuerkisch/main_tr.htm

Özel Alman Lisesi, Beyoğlu`nun eski Pera`nın- merkezinde bulunmaktadır. Konumu, tarihi Galata Kulesi`ne ve Osmanlı Döneminin ilk avrupayi alışveriş caddesi olan İstiklal`e çok yakındır.